Ny bydel – om politikerne sier ja

De lover å bygge en helt ny bydel – men er avhengig av politikernes ja til avslastningsvei.
nyheter

I dag satt en av landets største eiendomsselskap og eiendomsutviklere i møte med Alta kommune fra tidlig morgen til langt ut på ettermiddagen. Agendaen var planlegging og realisering av en helt ny bydel knyttet tett opp til Alta Sentrum – Prestegårdsjorda.

– Dette er byutvikling, et enormt utviklingssteg for Alta hvor det meste ligger til rette. Det eneste som kan forsinke, i verste fall stoppe prosjektet, er at avlastningsveien ikke blir realisert innen rimelig tid, sier,Roar Ottar Andersen. Han er prosjektsjef i Clemens Eiendom som igjen er eiendomsselskapet til Opplysningsvesenets fondt (OVS). Fondet er er en av landets største grunneiere og  eier presteboliger, areal tilknyttet prestegårder, festetomter og store skogarealer. Opplysningsvesenets fond er i realiteten Den Norske Kirke.

OVS har gått inn med sitt datter- og eiendomsselskap Clemens Eiendom AS  og etablert Alta Sentrumsutvikling AS (ASU). De to andre partene i selskapet er Roald Johansen Invest AS og Coop Finnmark. Roald Johansen er styreleder i ASU.

Milliardinvestering

Utbygging fordrer at politikerne i Alta sier ja til bompenger, noe som synes å være en forutsetning for å få avlastningsveien inn i NTP og dermed realisert før 2030. Gulrota er at en snarlig realisering av avlastningsveien kan utløse milliardinvestering.

Arealet som er tenkt tatt i bruk til bydelen er på mellom 200 og 300 dekar, og rundt halvparten er Prestegårdsjorda. I tillegg har det nye selskapet avtale for kjøp av Heitmann-eiendommen som grenser til og er på omtrent samme størrelse som Prestegårsjorda. Dermed er det en og samme grunneier som også skal utvikle området. OVS har fått med seg to lokale samarbeidspartnere i ASU, nemlig Roald Johansen invest og Coop Finnmark. I nedre del av Presetgårsjora er det tenkt såkalt big box etableringer, det vil si store frittstående store handelsbygg for store nasjonale aktører. Det nevnes navn som Biltema, XXL Sport som eksempler på virksomheter som kan være aktuelle big box-etablerere.

En anslår  et potensial på 150.000 til 200.000 kvm bebyggelse. Det blir ikke bare forretning, men en levende bydel med 500 boliger/leiligheter når området er ferdig utbygd.

– Vi snakker om et prosjekt som ferdig utbygd vil fordre investeringer på flere milliarder kroner. Hvor mange milliarder er for tidlig å si, men det vil bli en enorm motor for Alta-samfunnet. Utbyggingen vil pågå i flere etapper og over mange år, sier Andersen og representantene Roald Johansen og Jan-Ivar Alsén. De to sistnevnte representerer henholdsvis Roald Johansen Invest og Coop Finnmark i styret i ASU.

Byggestart 2016

Selv om det aller meste i den planlagte bydelen ikke vil bli realisert før en eventuell avlastningsvei er på plass forbi området, vil første byggetinn som teller 35 boenheter bli påstartet senhøsten 2016. Her er det tenkt at boligene skal knyttes til dagens veisystem gjennom en forsterket vei og en egen kryssløsning mot veien opp fra Aronnes. Her er det gjort politiske prinsippavklaringer i planutvalget, og en er i startfasen på en reguleringsplan som ventes ferdig før sommeren.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter