– De fremstår som miljøkriminelle!

SV-leder tordner over gruve-ja, anklager miljødirektoratet for å la seg presse.

Tommy Berg (SV)  Foto: Arkiv

nyheter

Overfor Altaposten uttrykker fylkestingsrepresentant og leder for Finnmark SV, Tommy Berg, stor skuffelse over at Nussir fikk ja til å sette i gang i Repparfjorden.

– Gruvedrift på riktige premisser er ok, men at man i realiteten tillater dumping av store mengder gruveavfall i sjøen, i en nasjonal laksefjord, det er forferdelig. Miljødirektoratet fremstår som miljøkriminelle. Jeg er meget skuffet, sier Berg.

I samme liga som Albania

Tirsdag morgen publiserte Miljødirektoratet en nyhetsartikkel på nettsidene sine:

– Vi mener det er miljømessig forsvarlig å gi tillatelse til gruvedrift med de strenge kravene vi stiller, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Berg mener vi må se til land vi ikke liker å sammenligne oss med for å finne tilsvarende holdninger:

– Norge er det eneste landet i den vestlige verden som tillater dumping i sjødeponi. Albania driver på samme måte som oss, der setter man også profitten foran miljøhensynet, slik Miljødirektoratet gjør her. Direktoratet lar seg presse til å sette pengene først. Hvorfor skal det være slik, at miljøet alltid må ofres, tordner Berg.

– Støtt opp om protestene!

Fylkespartilederen oppforderer til sivil ulydighet:

– Jeg må bare oppfordre alle miljøbevisste mennesker i Finnmark, i Nord-Norge og i Norge for øvrig om å ta til motmæle mot dette. Natur og ungdom har varslet protester, og at de vil danne lenkegjenger. Det bør vi bare støtte opp om. Først og fremst bør man søke å løse dette politisk, men når vi ser at man ikke vil se lengre fram enn sin egen nesetipp, da er det ikke mye håp.

– Og det som virkelig er borti natta er at vi sitter i Paris nå, og skal forhandle fram internasjonale miljø- og klimaavtaler samtidig som vi holder på slik på hjemmebane. Det hører ingen steder hjemme at vi tillater gruvevirksomheten å bruke fjordene våre som avfallsplasser. Det gjelder uansett om det skjer i Førdefjorden, i Repparfjorden eller Varangerfjorden. Dette er helt håpløst, sier han.

– Med tanke på at forskningen spriker, er du ikke litt vel bastant i dine uttalelser?

– Nei, jeg mener man må være føre var når man ikke har entydige svar fra forskningen. Loven sier også at vi skal være føre var når vi ikke har klare svar og en god nok oversikt over konsekvensene ved å tillate dette, sier Berg.