Ingen løsning på byggestoppen

De nye spilleflatene i Finnmarkshallen blir neppe klare før påsken 2017. Skylda for det vil ingen ta.

SLUTT PÅ MOROA: Alta IF kommer ikke til å gå i gang med en ny runde med «Jenteløftet» i denne omgang. Bildet er tatt under en av fjorårets økter.   Foto: Magne Ek

nyheter

Lønnheim Entreprenør har fått byggeprosessen stoppet fordi de mener tildelingen av kontrakten til Ulf Kivijervi AS er gjort på feil grunnlag.

– Tilbudsgrunnlaget må følges, og den som er best kvalifisert på pris og byggetid må få oppdraget. Vi mener at Lønnheim ikke burde vært forkastet og at kommunen bør signere kontrakt med bedriften, sa Ida Westvang hos Advokat Schjødt & Co til Altaposten før rettsmøtet mellom partene torsdag i forrige uke.


Dokumentkrangel

Under rettsmøtet mente kommunen at Lønnheim framsatte et nytt moment i saken; Sweco, som har kjørt anbudsprosessen for Alta kommune må erklæres inhabile fordi Sweco også har vært rådgiver for en underleverandør i anbudet til Ulf Kivijervi AS.

– Dette var vi ikke forberedt på, og ba derfor om å få saken utsatt, forteller kommuneadvokat Torbjørn Saggau Holm.

– Dokumenter angående dette punktet var sendt Alta kommune i god tid før rettsmøtet, men kommunen har ikke orden internt, de har ikke kontroll på dokumentene. Det er ikke vi som trenerer saken, det er kommunen, hevder daglig leder Asle Randen i Lønnheim Entreprenør.

Dette avviser Saggau Holm

– Lønnheims prosessfullmektig har ikke sendt papirene til Alta kommune, fordi hun ikke har hatt rett adresse. Prosess-skrivet er ikke sendt til meg, de må ha misforstått, mener Saggau Holm.

Dette irriterer advokat Ida Westvang.

– Dokumentene ble sendt kommunens saksbehandler allerede 8. oktober, det er derfor direkte usant at kommunen ikke var varslet om alle våre innsigelser, sier Westvang til Altaposten i dag.

Randen og Westvang sa de gjerne kunne stille i nytt rettsmøte dagen etter.

– Vi har ingen ønsker om å trekke dette ut i tid. Vi ønsker en rask avgjørelse i saken, og tilbød derfor å bli i Alta over til neste dag for å ta rettsmøtet fredag, forteller Randen.

Men det ønsket ikke Saggau Holm.

– Det var ikke mulig å gå gjennom så mange dokumenter til dagen etter, og i tillegg hadde jeg andre gjøremål den dagen, så det gikk ikke, sier kommuneadvokaten.


I gang i januar?

Dermed måtte tingretten hive seg rundt for å finne en ny dato. Saggau Holm ønsket saken gjenopptatt denne uka, men det kunne ikke motparten. Randen sier han har bestilt flybillett til Alta tirsdag i neste uke, 12 dager etter første rettsmøte. Saggau Holm sier han har hørt datoen 9. desember, nesten en måned etter første rettsmøte. Alta tingrett opplyser til Altaposten at de jobber med saken, og at  både 24. november og 9. desember er aktuelle datoer, men at timeplanen for dommerne er trang.

Om rettsmøtet utsettes med en måned, vil også oppstarten utsettes like mye. Byggeprosessen skulle vært i gang i oktober, men nå er det sannsynlig at man ikke kommer i gang før midten av januar, over to måneder forsinket.

– Det er lite vi kan gjøre. Vi forholder oss rolige og avventer. Men det er trasig for idretten og skolene i Alta at saken trekker ut i tid, slår entreprenør Eirik Kivijervi fast.

– Ikke uvanlig, sier sorenskriver Bjørnar Leistad om at en rettsprosess kan være så langdryg å få avsluttet som i dette tilfellet.

– Det er klart det er synd at det rammer en tredjepart; de som ikke får tatt i bruk hallen etter planen, men slik er det, slår Leistad fast.


Kan bli dyrere

Saggau Holm er litt mer krass.

– Dette er meget uheldig! Hele prosjektet er tidskritisk, og det er ikke bra at man må ha oppstart midt på vinteren. I tillegg har vi sprengt hallkapasitet. Barn og unge forhindres fra å få treningstimer, sier kommuneadvokaten.

– Hva skjer med prisen på bygget?

– Anbudet må prisjusteres etter vanlige regler, og det er vel ikke utenkelig at det må diskuteres en justering for at det nå bli mer vinterarbeid, sier Saggau Holm.

– Denne saken skulle vært avsluttet for lenge siden. Jeg både tror og håper vi får medhold, sier rådmann Bjørn Atle Hansen.

Asle Randen sier Lønnheim ikke har noen glede i at oppstarten utsettes.

– Jeg blir irritert over at Alta kommune forsøker å fremstille det sånn at vi prøver å utsette saken. Det er de som roter med dokumentene. Vi ønsker å få løst saken og vi ønsker å bli behandlet på en ordentlig måte. Vi mener vi er vinnere av konkurransen, og vi ønsker å bygge dette, sier Randen.