Foreslår dramatisk kutt i budsjettet

Investeringer for 335 millioner kroner tas vekk. Stillinger innen skole, kultur og barn-/unge fjernes. Se kuttlista her!

ADVARER: Rådmann Bjørn-Atle Hansens advarsler bør tas på alvor, mener Altapostens lederskribent. 

nyheter

Rådmann Bjørn-Atle Hansen har varslet en økonomisk innstramming gjennom hele 2015. I dag la han fram sitt forslag til 2016-budsett og en økonomiplan som strekker seg fram til og med 2019.

Den er preget av en besk medisin for å få kontroll på økonomien. Her er noen av forslagene som vil møte sterke protester, og kanskje også ramaskrik, ute blant innbyggerne:

  • investeringskutt på 335 millioner kroner fram til 2019
  • kutt i drift og stillinger, i hovedsak innen skole, kultur og barne/unge

Små marginer

Rådmannen leverte politikerne en regnskapsrapport som tilsier at 2015 vil bli gjort opp uten underskudd.

– Grovt sett kan vi si at vi går i balanse, men heller ikke mer, sier Hansen til Altaposten.

Han peker på at  Alta kommune for øyeblikket har en økonomi som balanserer, men med svært små marginer. Netto driftsresultat er svakt, og det marginalt med midler på fond.

– Budsjettert netto driftsresultat i gjeldende økonomiplan er ikke tilfredsstillende i forhold til ønsket om en sunn kommuneøkonomi og behovet for å bygge opp buffere, er den dystre tilbakemeldingen fra rådmannen.

I hans budsjett er netto driftsresultat i 2016 på kun 0,63 prosent, det vil si 10,5 millioner kroner. Det anbefalte er minimum to prosent, og det over tid. I det svakeste året i økonomioplanperioden, 2018, er netto driftsresultat nede på 0,08 prosent.

Bygger ikke

Det viktigste grepet rådmannen tar for at Alta kommune ikke skal havne på ROBEK-lista og statlig styring er å senke ambisjonsnivået i forhold til framtidige investeringer. Han kutter det meste av skoleinvesteringer. Her er kuttene i investering:

  • Renovering/utbygging Alta Ungdomsskole: 25 millioner kroner (2016)
  • Tiltaksbasen: 5 millioner kroner (2018)
  • Investering i ny skolestruktur:  243 millioner kroner (2016-2019)
  • Alta Helsesenter, utbygging: 36 millioner kroner (2016-2019)
  • Ventilasjon/taktekke kommunale bygg: 6 millioner kroner (2017)
  • Kaiskuruhallen: 19 millioner kroner (2016)

Den største posten som kuttes er for ny skolestruktur. Dette er penger som blant annet skulle gå til å bygge ut Kaiskuru og Aronnes fra 1-4 til 1-7 skoler, noe det har vært tverrpolitisk enighet om.

Stillingskutt

På driftssiden tas det stillinger på mange sektorer og områder, men det er i hovedsak skole og barnevern som rammes. Det blir færre lærere allerede fra 2016. Antall årsverk skal tas ned med 6,3, hvorav 0,3 skyldes nedgang i elevtallet i Alta som minker med fem elever. Resten er ren innsparing. I barn og unge-sektoren fjerner rådmannen to årsverk.

Kutt kommer det også innen kultur hvor Mekkeverkstedet legges ned, noe som gir en årlig innsparing på 200.000 kroner. Biblioteket må tåle en reduksjon på 0,8 årsverk. Lag og foreninger mister 250.000 kroner på posten som er til fordeling etter aktivitet og medlemstall.

Vil berge hall

Budsjettforslaget er ferskt og de politiske kommentarene er derfor få og begrenset. Opposisjonsleder Ronny Berg sier imidlertid at det nå er opp til Ap og partiets samarbeidspartnere å presentere et alternativ til rådmannens forslag som både ivaretar valgkamplovnadene om mer penger til det meste samt langt større plusstall på bunnlinja enn det rådmannen legger opp til.

– Vi skal presentere vårt alternativ. Min umiddelbare reaksjon er at vi må gå nøye gjennom kuttene innenfor skole og kultur, barn og unge, som er foreslått. Min umiddelbare reaksjon når det gjelder investeringsbudsjettet er at vi må gjøre alt vi kan for å berge utbyggingen av Kaiskuru-hallen. Det vil ramme idretten, spesielt på østsiden av Alta, tungt om vi ikke klarer å finne de 19 millionene som skal til for å få en ekstra spilleflate, klargjør Berg.

Les mer om budsjettsaken i dagens papirutgave av Altaposten

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter