Krimsak løftet inn i kommunestyret

– Folk har krav på å få vite hvem som er anmeldt!

Anton Dahl (t.v) og Isak Mathis O. Hætta.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Representanten Isak Mathis O. Hætta fra Fastboendes liste tok i torsdagens kommunestyremøte opp saken om en politiker som er anmeldt for trusler.

– Her sitter 19 representanter og en er anmeldt for trusler, men ingen vet hvem dette er. Folket har etter mitt syn rett til å vite hvem dette er snakk om særlig siden vi skal velge sentrale politikere til formannskapet. Jeg forventer at den som i dag velges til ordfører klargjør hvem denne personen er, sa Isak Mathis O. Hætta.

– En sak for poilitiet

Høyres Mikkel Isak Eira slo fast at det ikke var han.

– Jeg har vært mye i media, men det er ikke jeg som har kommet med trusler, jeg er ikke anmeldt og vil si klart ifra at det er ikke meg, sa han.

Deretter fulgte sentrale politikere i lang rekke, Anton Dahl slo fast vat det ikke er han, Hans Isak Olsen sa det ikke er han. Og så kom Flyttsamelistas Hans Ole Eira på talersolen og slo fast at dette var en sak for politiet, ikke for kommunestyret.

– Dette er en politisak å begynne å etterforske en anmeldt sak, det er ikke kommunestyrets oppgave å finne ut hvem denne personen er. Politihuset er der borte, sa han og pekte i retning lensmannskontoret. Eira oppfordret politikerne til å bruke alminnelig folkeskikk.

Upassende

Klemet Erland Hætta sa han mente spørsmålet kunne diskuteres fordi det var innenfor saken når formannskap skal velges.

Nyvalgt ordfører Johan Vasara (Ap) sa han vil lede lede kommunestyret på et annet nivå enn dette og sa han syntes det var upassende å bringe spørsmålet om noen er anmeldt for noe inn for kommunestyret.

– Jeg synes ikke dette hører hjemme i dette forum og jeg vil ikke tillate at slike saker tas opp når jeg skal lede møtene heretter, sa Vasara.