Monica Nielsen blir ordfører

Joker Ellinor Nilsen på plass – sikrer Monica Nielsen (Ap) ordførerkjedet.

JOKEREN PÅ PLASS: Tidligere Frp-representant Ellinor Nilsen (uavhengig) satte seg på raden bak Ap-gruppa. Hun er med på å sikre Monica Nielsen ordførerkjedet.  Foto: Martin Hovden

nyheter

Det er en av konklusjonene som kan trekkes i starten av kommunestyremøtet. Ellinor Nilsen, som har meldt seg ut av Frp og står som uavhengig representant, har tidligere gjort det klart at hun vil stemme sammen med de rød-gul-grønne og sikre at Monica Nielsen (Ap) og Anita Håkegård Pedersen (SV) blir ordfører og varaordfører.

I dagens møte tok Nilsen plass sammen med de rød-gul-grønne.

Det vil imidlertid ta tid før ordførervalget er overstått. Den blå-grønne blokken har forlangt forholdstallsvalg, noe som vil betyr at det må stemmes over formannskap, hvert eneste utvalg og selvsagt også ordfører og varaordfører.

– Det er første gang at partiene ikke blir enige om avtalevalg. Det bruker partiene normalt å bli enige om, noe som sikrer en smidig og raskt valg, påpekte ordfører Laila Davidsen.

Det første som skal velges er formannskapet. Her har fire ulike grupperinger stilt liste.

Arbeiderpartiet, SV, MDG, KrF og uavhengige Elllinor Nilsen har en liste. I tillegg stiller Høyre og Venstre egen liste i tillegg grupperingen Frp, Sp og Kp.

I skrivende stund er listene til kopiering og godkjenning før det skal stemmes. Deretter følger opptellinig og navnegjennomgang, noe som kan ta tid dersom det er gjort endringer på listene under valget.