Ap trakk forslag om kultur-endring

Ap ville legge kultursaker utenom hovedutvalg. Det fikk Trine Noodt (V) til å reagere.

REAGERTE: Trine Noodt (V)  Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Jeg kan ikke forstå hvordan dette skulle bety bedre beslutninger og bedre kår for kulturlivet i Alta. Vi har et kjemperikt kulturliv, men jeg ønsker at vi får flere arenaer og styrker både det frivillige og det profesjonelle kulturlivet, både innen musikk, scene, teater og andre kunstgrener. Derfor er det viktig å beholde kultursaker i hovedutvalg, sier Trine Noodt.

Hun reagerte da Ap-SV-gruppen foreslo å trekke kultursaker ut av hovedutvalget.

– Forslaget deres ville bety at det er færre politikere og færre personer som er involvert i alle kultursaker. Det var ikke slik vi ønsket å organisere kulturen, sier Noodt.

Ønsket eget underutvalg

Ap, SV, MDG og KrF ville trekke kultursaker ut av hovedutvalget for oppvekst og kultur, og legge det inn under et eget underutvalg, med bare fem representanter. Sannsynligvis var organiseringen ment å spare møtetid og møtegodtgjørelse. Underutvalget skullle behandle saker av ikke-økonomisk karakter, mens saker av økonomisk karakter fortsatt skulle behandles av hovedutvalg.

Lørdag gikk mailen ut til de andre partiene, om endringene de ønsket å gjøre i den politiske organiseringen. Venstres Trine Noodt reagerte kraftig på dette.

– Jeg ble overrasket over at de ønsket å gjøre dette. Vi borgerlige ville i stedet løfte kultursakene og organisere dem inn under hovedutvalget for kultur og næring, sier Noodt.

Nå har Ap-SV-gruppen imidlertid trukket forslaget.

– Det vil ikke bli fremmet i dag, skriver Monica Nielsen i en sms til Altaposten.

Det har ikke lykkes oss å få kontakt med Arbeiderpartiet for å få en uttalelse om saken, annet enn beskjeden om at de likevel ikke vil foreslå dette i dag. Det har vært svært hektisk møtevirksomhet denne helga, knyttet opp mot konstitueringen som pågår nå.