– Skal vi akseptere svik?

Leserinnlegg: – Tiden vil vise hva «sølvpengene» fra Ap til Ellinor Nilsen innebærer.

Bjørn Odden, tidligere toppkandidat for Alta Frp.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Femtekolonister, quislinger og judaser. La ikke handlinger bak disse begrepene få anerkjennelse i samfunnet vårt!

Valgresultatet i Alta skapte en uoversiktlig situasjon og prosessen i etterkant har avslørt at noen aksepterer alt i kampen om makt og posisjoner. Flyktningtragedien er et resultat av hensynsløs maktkamp uten  spilleregler. Vi har fortsatt et velordnet og demokratisk samfunn som vi må ta vare på gjennom demokratisk maktfordeling.                                                          

Når man sier ja til  tjeneste som folkevalgt påtar man seg et ansvar for å tjene sine velgerne etter beste evne. Man signerer en lojalitetserklæring til partiet og man er bundet av partiets vedtekter og partiprogram og normale politiske spilleregler. Dette er nødvendig for å sikre forutsigbarhet og et akseptabelt samarbeidsklima.

Personlige ønsker om posisjoner og egne målsetninger må behandles og settes fram gjennom det partiet man tilhører. Det er grunnleggende i all politisk organisasjonskultur. Mange har gått ut i media og gitt ros og annerkjennelse til Ellinor Nilsen fordi hun valgte å svikte sitt parti og sine velgere. Hvilke samfunnsmoralske holdninger har dere som forsvarer, aksepterer og utnytter slike handlinger? Aksepterer dere svik, upålitelighet og brudd på grunnleggende organisatoriske retningslinjer? Hvilke partier tilhører dere og aksepterer disse partiene slik framferd? Skal vi aksepterer at politikerne kjører sololøp etter å ha misbrukt partienes valgprogram og velgernes tillit for å skaffe seg personlig makt og ofte godt betalte posisjoner?

En slik praksis vil føre til politisk kaos og handlingslammelse. For å  unngå dette må alle partier ta avstand fra slike samfunnsnedbrytende handlinger og ikke la dette bli en del av maktspillet! Nå får Ap vise om de aksepterer svik og brudd på samfunnets spilleregler. Jeg beklager at jeg gav Ellinor Nilsen en tilleggsstemme. Jeg stolte på henne og trodde at hun som tidligere ville gjøre en god jobb for partiet og altasamfunnet.

Tiden vil vise hva «sølvpengene» fra Ap innebærer og om disse oppveier konsekvensene og skuffelsen som sviket til Ellinor Nilsen har påført en rekke samfunnsengasjerte politikere. Har Ap reflektert over den situasjonen de har satt Ellinor Nilsen i som følge av sitt kyniske og hensynsløse makt spill?

Bjørn S. Odden