– Nye rutiner skal sikre at dette ikke skjer en gang til

Grieg Seafood gjør det de kan for å unngå ny smekk fra Mattilsynet.

Fabrikksjef Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

29. september avsa Mattilsynet sin endelige «dom» over hendelsene i februar i år, der det ble funnet store mengder syk og skadet laks i ventemerder ved slakteriet på Simanes. Tusenvis av laks døde også i påvente av å bli slaktet, konstateres det i rapporten.

Fabrikksjef Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark sier til Altaposten at selskapet ikke har mer å tilføye utover det selskapet allerede har avgitt av kommentarer til Mattilsynet i forbindelse med undersøkelsessaken.

– Vi registrerer at Mattilsynet opprettholder vedtaket om å ilegge oss en bot, det tar vi til etterretning, sier Pedersen.

Ser framover

– Er dere enige i at dere har fortjent boten?

– Vi har sagt at vår vurdering er at hendelsen ikke er av et sånt omfang at vi skal ilegges bot. Det mener vi fortsatt. Men vi tar dette til etterretning, som sagt. Nå legger vi saken bak oss og ser framover, sier han.

Kunne gjort mer

Pedersen understreker at selskapet ikke tar lett på hendelsen.

– Vi har allerede sagt at vi kunne håndtert situasjonen bedre, vi kunne gjort mer da dette pågikk. Her er det viktig for meg å påpeke at vi på eget initiativ tok kontakt med Mattilsynet og varslet om høy dødelighet. Vi har ikke hatt noe ønske om å skjule dette fra noen, sier han.

– Nå i ettertid har vi fått på plass en rekke utbedringer, som gjør at vi har en helt annen beredskap for å takle denne type kriser eller hendelser. Blant annet melder vi umiddelbart ifra til Mattilsynet, dersom vi observerer mer enn 200 døde fisk i anlegget. I tillegg avviksfører vi det hele og iverksetter beredskapsprosedyren. Vi har allerede fått testet ut og bekreftet at dette fungerer. For tre uker siden hadde vi en uønsket hendelse, og da gikk alt etter prosedyrene. Vi fikk bekreftet at vi har godt grep om det hele dersom slike situasjoner nå oppstår, sier Pedersen.

Nytt utstyr

Det har også blitt investert i utstyr som gjør det lettere å ta opp fisk som faller ned i nota, kan slakterisjefen fortelle.

– Samlet har vi bedre verktøy for å håndtere slike hendelser. Vi har gjort oss noen erfaringer, vi har fått på plass konkrete tiltak som vi ser at fungerer.

– Så noe slikt skal ikke kunne skje igjen?

– Det er riktig. Vi har innrømmet at vi kunne gjort mer for fiskevelferden, det har vi nå fulgt opp, gjennom grep både i forhold til både prosedyrer og utstyr, sier Pedersen til slutt.