– Ingen tegn på handling

Ingen lysning for kvensaken.

IKKE FORNØYD: Hilja Huru.  Foto: Pål Vegard Eriksen

nyheter

Forslaget til statsbudsjett for 2016 tilsier at tildelinger til kvensk språk og kultur står stille. Det fastslår leder Hilja Lisa Huru i Norske Kveners Forbund.

– Ingen tegn på handlingsplan for kvensk språk, til tross for liten økning i tildelingen til kvensk språk og kultur, mener Huru, som likevel mener å se et positivt tegn. I forslaget til statsbudsjett er det en økning i post 73, tiltak til kvensk språk og kultur på 1 million kroner.

– Norske Kveners Forbund ser dette som et positivt signal, sier lederen

Små tildelinger til det kvenske folket over mange tiår har imidlertid skapt et stort etterslep og et enormt behov for tilgang på midler som monner.

– Europarådet etterlyser en handlingsplan for kvensk språk og kultur i sin siste rapport på minoritetsspråkpakten fra august 2015), og ber Norge om å ha dette som førsteprioritet i sitt arbeid for urfolks- og minoritetsspråk. Dette arbeidet må igangsettes i 2016 og vi kan dessverre ikke se at det gis løfter om en satsing i overskuelig fremtid, skriver Huru i pressemeldingen.