Skviser ikke Sp

Ap + Sp = sant.

VERNER SP: Ap-toppen Geir Ove Bakken, Ragnhild Vasvik og Runar Sjåstad lukker ikke døra for Sp selv om partiet brøt avtale i Alta.  Foto: Jarle Mjøen.

nyheter

Mye er klart for en ny «fylkesregjering» under ledelse av fylkesordfører Runar Sjåstad (Ap). Det blir med Senterpartiet som en del av samarbeidskonstellasjonen, selv om partiet i Alta under ledelse av Jan Martin Rishaug brøt en skriftlig avtale og setter inn en Frp-ordfører.

– Det er tragisk det som har skjedd i Alta hvor Senterpartiet har ridd to hester i forhandlinigene, men vi kan ikke straffe alle fylkespolitikere i Senterpartiet fordi det finnes en politiker som bryter avtaler, sier Sjåstad. Han blir 15. oktober innsatt som fylkesordfører for fire nye år.

Godt samarbeid

Han medgir at det som skjer i Alta er tragisk for Monica Nielsen og Ap som nå blir fire år i opposisjon. Likevel ser Sjåstad den politiske troverdigheten som den største taperen.

– Det er tragisk det som skjer, og mitt spørsmål er om det nye flertallsstyret er bekvem med en situasjon hvor de innsetter en politiker i en nøkkelposisjon som ingen synes å kunne stole helt på? Uansett har jeg og Ap i fire år hatt et samarbeid med SV, KrF og Sp. Sistnevnte har i likhet med de øvrige samarbeidspartnerne opptrådt svært ryddig og uklanderlig. Derfor var det aldri aktuelt å falle ned på et nivå vi ser i Alta og kaste ut Sp fra et framtidig samarbeid.

– Kan du stole på Sp på fylkesnivå når sentrale politikere i Alta i samme parti ikke står ved skriftlige avtaler?

–  Mine erfaringer er at Senterpartiet og Geir Iversen er hel ved og er hundre prosent å stole på. Vi har ikke vært enige i absolutt alle saker, men det er politikk og en helt grei uenighet. Selv om Ap har nesten rent flertall alene er det viktig for meg og Ap å bygge videre på det gode samarbeidet vi har hatt med både Sp, KrF og SV  inn i neste periode.

– Ikke gjort galt

Leder i Finnmark Senterparti Geir Iversen er glad for både attesten fra Runar Sjåstad og at Senterpartiet  inviteres til videre samarbeid.

– Jeg tror ikke Senterpartiet i Alta har gjort så mye galt, men uansett;  det som skjer i Alta er noe Alta Senterparti må svare for. Blir vi som fylkesparti rådspurt gir vi våre råd, men i dette tilfellet har våre folk i Alta forhandlet på egen kjøl uten innblanding fra fylkespartiet. Som sagt er jeg glad for at dette ikke ødelegger for et godt samarbeid i fylkespolitikken, konkluderer Iversen.