Fikk ordførertilbud

Anders S. Buljo valgte vekk fra topp-posisjonen.

MER HENSYN: Flyttsamelistas ordførerkandidat, Anders S. Buljo, mener kommunen må ta mer hensyn til at reindriftsnæringa er den viktigste verdiskaperen i kommunen.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

I stedet for å bli ordfører tar Buljo til takke med varaordførerposisjonen, og sender Johan Vasara inn på ordførerkontoret.

Tidligere Venstre-ordfører Anton Dahl har to ganger tidligere vært langt inne på ordførerkontoret, men oppdaget de siste timene før endelig konstituering at han hadde blitt lurt.

– Klok av skade bør vel ingen politikere i Kautokeino ta noe for gitt før voteringen i kommunestyret, men denne gang tror jeg Johan Vasara ikke behøver å frykte reprise på tidligere politiske krumspring. Han kan trygt belage seg på at han blir ordfører de neste fire år, sier Dahl til Altaposten.

Fikk tilbud

Kommunestyret i Kautokeino har 19 representanter. Per i dag er det dannet et rammeverk for en flertallsgruppering med Ap (5) og Flyttsamelista (5). Avtalen er ikke ferdigforhandlet, men det er klart at Johan Vasara (Ap) blir ordfører og Anders S. Buljo (Flyttsamelista) varaordfører.

– Jeg har ikke hånd om ordførerklubba, men forhandlingene med Flyttsamelista har vært svært ryddig og ført i full åpenhet. Så jeg er rolig og tror at Ap og Flyttsamelista sammen kommer til å sørge for  å ta kommunen ut av ROBEK-lista, og samtidig sikre en bærekraftig økonomi som vil gi Kautokeino et godt framtidig tjenestetilbud til innbyggerne, sier Johan Vasara.

Han viser til at Flyttsamelista fikk tilbud fra blokken bestående av Venstre (2), Høyre (1) og Samefolkets parti (2) om at et samarbeid denne veien ville bringe Anders S. Buljo inn i ordførerstolen.

– Når Flyttsamelista og Anders takket nei til tilbudet bekrefter det at de mener alvor, påpeker mannen som sannsynlig vil bli kommunens nye ordfører.

Ikke siden Sandvik-epoken på 60- og 70-tallet har Ap hatt ordføreren i Kautokeino.

Åpen dør

Anton Dahl hadde ambisjoner om å komme tilbake som ordfører. I dag innser han at det er en tapt mulighet, i alle fall i denne omgang.

– Begge partiene som nå ser ut til å danne flertall, kom etter valgnatta hjem til meg og sonderte muligheten for samarbeid. Begge har bekreftet at de har en åpen dør til Venstre for samarbeid, og jeg tror det vil være en styrke for Kautokeino å ta inn Venstre i flertallstyret. Da vil vi både ha åpne kanaler inn mot regjeringen og det største opposisjonspartiet på Stortinget, samtidig som et flertall med overvekt på kun en representant er skjørt, påpeker Dahl.

Ingen gruvedrift

Den påtroppende ordfører Johan Vasara er i gang med jusstudier, men må ventelig ta en pause. Det blir imidlertid nok av oppgaver i det nye virket.

– Selv om vi er enige om å ikke igangsette konsekvensutredning for gruvevirksomheten i kommunen, er det mye annet vi kan gjøre for å få næringsutvikling. Vi har et stabilt folketall, en ung befolkning fordi ikke minst fordi reindrifta viser evne til å holde på ungdommen. Det bygges hus, næringsbygg og vi ser svært positive tendenser i kommuneøkonomien. Blir jeg ordfører skal jeg samarbeide med alle for det beste for Kautokeino, lover Johan Vasara.