Grønt lys for teaterbygg

Sametinget vender tommelen opp for nytt teaterbygg til Beaivvas.

SAMLET ALLE: Saksordfører Inger Elin Utsi kan glede seg over at det er tverrpolitisk enighet om å gå videre med teaterbygget i Kautokeino. 

kultur

– Det er et stort flertall for å realisere bygget i Kautokeino, fastslår saksordfører Inger Elin Utsi (NSR) etter dagens enstemmige vedtak i komiteen for oppvekst, omsorg og utdanning på Sametinget.

Det endelige vedtaket blir fattet i plenum førstkommende torsdag, men stemningen er ikke til å ta feil av. Det er tverrpolitisk enighet i saken.

Gjennombrudd i 2014?

Det betyr i praksis at Sametinget gir sin tilslutning til forprosjektet som ble overlevert av styreleder Lene Hansen og teatersjef Haukur Gunnarsson til sametingspresident Aili Keskitalo under et møte i Alta.

Sametinget vil dermed utøve forvaltningsansvaret for det nasjonale teateret ved å legge til rette for en forpliktende styrking og utvikling av driftsbudsjettet når bygget realiseres.

I vedtaket ligger det også et håp om at bygget gir et løft for reiselivet.

– Sametinget mener et nytt teaterbygg vil kunne være et løft for reiselivet og opplevelsesturisme. Det er også positivt at Beaivváš ønsker å være mer enn et teater, heter det i vedtaket. Blant annet er forventningen av teateret samarbeider med barneteater og andre arenaer for scenekunst.

Ber om 20 millioner

Utsi gleder seg over at det nå tas et historisk steg videre.

 – Dette er uten tvil en milepæl for den 30 år lange historien for å realisere et teaterbygg. Jeg må rose de andre partiene og listene i komiteen for å være så tydelige. I dag er det kummerlige forhold og vanskelig for teateret å utvikle seg videre. Et teaterbygg vil bety et løft for den samiske kulturen, i tillegg vil skape opptil 12 nye kulturnæringsarbeidsplasser i Kautokeino. Det vil være et løft for reiselivet i Finnmark og ikke minst Kautokeino, mener saksordføreren.

Sametinget forplikter seg til å løfte teateret driftsmessig.

– Det betyr at budsjettene gjennom Sametinget skal økes gradvis i årene fremover. Dette er også noe departementet sterkt har signalisert må til for at teateret kan realiseres, sier Utsi.

Før den tid må regjeringen si ja til forprosjektet.

 – Forventningene er at regjeringa stiller opp med de 20 millioner kronene for å starte opp forprosjektet. Vi håper at  beslutningen kommer i år. Det vil ha stor symbolsk verdi ettersom det er grunnlovsåret, sier Utsi.

Fakta

  •  Teaterbygget i Kautokeino vil bli maksimalt være på 3.000 kvm brutto.
  •  Det vil ha om lag 73 rom, fordelt på 1.948 netto kvm.
  •  Det blir hovedscene med 200 sitteplasser, samt utendørs teater.
  •  Det blir prøvesal og 272 kvm med publikumsarealer.
  •  Kautokeino film skal lage en film som besøkende kan se året rundt. Arbeidstittelen er «De åtte årstider.»
  •  Lille Beaivvas er en satsing på barn og unge som skal lære seg samisk fortellertradisjon og teaterkunst.
  •  Beaivvas har også planer om et sommerspel i Alta ved helleristningsfeltene i Hjemmeluft.