Grønt lys for teaterbygg

Sametinget vender tommelen opp for nytt teaterbygg til Beaivvas.

SAMLET ALLE: Saksordfører Inger Elin Utsi kan glede seg over at det er tverrpolitisk enighet om å gå videre med teaterbygget i Kautokeino. 

kultur

– Det er et stort flertall for å realisere bygget i Kautokeino, fastslår saksordfører Inger Elin Utsi (NSR) etter dagens enstemmige vedtak i komiteen for oppvekst, omsorg og utdanning på Sametinget.

Det endelige vedtaket blir fattet i plenum førstkommende torsdag, men stemningen er ikke til å ta feil av. Det er tverrpolitisk enighet i saken.

Gjennombrudd i 2014?

Det betyr i praksis at Sametinget gir sin tilslutning til forprosjektet som ble overlevert av styreleder Lene Hansen og teatersjef Haukur Gunnarsson til sametingspresident Aili Keskitalo under et møte i Alta.

Sametinget vil dermed utøve forvaltningsansvaret for det nasjonale teateret ved å legge til rette for en forpliktende styrking og utvikling av driftsbudsjettet når bygget realiseres.

I vedtaket ligger det også et håp om at bygget gir et løft for reiselivet.

– Sametinget mener et nytt teaterbygg vil kunne være et løft for reiselivet og opplevelsesturisme. Det er også positivt at Beaivváš ønsker å være mer enn et teater, heter det i vedtaket. Blant annet er forventningen av teateret samarbeider med barneteater og andre arenaer for scenekunst.

Ber om 20 millioner

Utsi gleder seg over at det nå tas et historisk steg videre.

 – Dette er uten tvil en milepæl for den 30 år lange historien for å realisere et teaterbygg. Jeg må rose de andre partiene og listene i komiteen for å være så tydelige. I dag er det kummerlige forhold og vanskelig for teateret å utvikle seg videre. Et teaterbygg vil bety et løft for den samiske kulturen, i tillegg vil skape opptil 12 nye kulturnæringsarbeidsplasser i Kautokeino. Det vil være et løft for reiselivet i Finnmark og ikke minst Kautokeino, mener saksordføreren.

Sametinget forplikter seg til å løfte teateret driftsmessig.

– Det betyr at budsjettene gjennom Sametinget skal økes gradvis i årene fremover. Dette er også noe departementet sterkt har signalisert må til for at teateret kan realiseres, sier Utsi.

Før den tid må regjeringen si ja til forprosjektet.

 – Forventningene er at regjeringa stiller opp med de 20 millioner kronene for å starte opp forprosjektet. Vi håper at  beslutningen kommer i år. Det vil ha stor symbolsk verdi ettersom det er grunnlovsåret, sier Utsi.

Fakta

  •  Teaterbygget i Kautokeino vil bli maksimalt være på 3.000 kvm brutto.
  •  Det vil ha om lag 73 rom, fordelt på 1.948 netto kvm.
  •  Det blir hovedscene med 200 sitteplasser, samt utendørs teater.
  •  Det blir prøvesal og 272 kvm med publikumsarealer.
  •  Kautokeino film skal lage en film som besøkende kan se året rundt. Arbeidstittelen er «De åtte årstider.»
  •  Lille Beaivvas er en satsing på barn og unge som skal lære seg samisk fortellertradisjon og teaterkunst.
  •  Beaivvas har også planer om et sommerspel i Alta ved helleristningsfeltene i Hjemmeluft.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

kultur