Varsler tvangsmulkt

Det samiske nasjonalteateret Beaivvas klarte ikke å få bukt med støv- og muggproblemene i teaterbygget i tide. Nå varsler arbeidstilsynet sanksjoner.

BETONGSTØV: Dårlig inneklima i Kautokeino kulturhus og Beaivvas har ført til at enkelte blant publikum har måttet forlate under forestillinger. (Foto: Mienna/Beiavvas) 

kultur

5. november 2012 påla Arbeidstilsynet det samiske teateret Beaivvas å rette opp i flere graverende mangler ved bygningsmassen. De gjennomførte tilsyn etter at teateret selv ba om dette. Da påkrevet arbeid ikke ble utført av byggherrene innen fristen 31. januar i år kom varsel om tvangsmulkt. Punktene som måtte forbedres var:

  • Fuktskader i verkstedbygget
  • Dårlig ventilasjon og temperaturforhold i kopi-/serverrom.
  • Betongstøv i teatersalen

To eiere

Beaivvas har i lang tid ønsket nytt teaterbygg, blant annet med bakgrunn i forholdene som nå har fått Arbeidstilsynets oppmerksomhet. Etter at de første fristene ikke ble overholdt, fikk teateret ny frist til 1. august.

– Da hadde man i sommer sju uker på seg hvor teateret ikke var i drift til å utbedre forholdene. Det ble ikke gjort, sier produsent ved teateret, Leif Isak Nilut.

Manglene er i to bygg: Kulturhuset hvor man fant mangler i kopi- og serverrom og kultursalen. I bygg to, i et industribygg over gata med verksted, fant man manglende isolasjon og muggskader.

Etter at teateret fikk ny frist sendte teateret brev til eier av industribygget, Ola M. Hætta.

– Dette har nå blitt svært nedslående og meget alvorlig. Som man ser av bilder lever muggsoppen i det beste miljøet man kan tenke seg, og trives godt med det. Det er HELT uakseptabelt at det finnes muggsopp hvor folk skal oppholde seg og ikke minst arbeidet. Dette er rett og slett helsefarlig, skriver Leif Isak Nilut i et brev datert 29. juni.

Han ber da Hætta ordne opp i løpet av sommerferien.

– Teateret har vist seg svært tålmodig og ventet på utbedringer av feil og mangler som huseier har ansvar for. Nu er det dags for handling.

Nye frister

Papirer som Altaposten har fått fra Arbeidstilsynet viser at det har tatt lang tid å få gjennomført de nødvendinge tiltakene. Ola M. Hætta skriver i et brev til teateret 28. august at endringene er igang, men sier samtidig at man ikke har fått kontakt med selskapet som skal gjøre utbedringene.

Også kommunen svarer på teaterets bønn om utbedringer.

– Teknisk enhet har bedt om å få tilbud fra rengjøringsfirma om vasking av kinosalen (som også brukes til øvinger og teaterforestillinger, journ. anm.). Dette har tatt noe tid da det er vanskelig å komme inn i salen med lift/heis. Arbeidet vil bli utført i september, skriver enhetsleder Pål Norvoll i et svar datert 29. august.

Med bakgrunn i dette ba teateret så om utsettelse av Arbeidstilsynets pålegg til mandag 30. september, et ønske som ble innfridd

Ikke gjennomført

Status i dag er at kommunen ikke har fått vasket vekk støvet i teatersalen. Heller ikke utbedringene av fasaden på industribygget er ferdig. Dårlig inneklima har ført til at publikum måtte forlate teaterets forestillinger og i alle fall én har sagt nei til å jobbe ved teateret på grunn av for mye støv. Alle andre krav fra tilsynet er gjennomført.

– Nå kan det hende vi får dagsmulkter på 500 kroner dagen. Det kan fort bli mange penger, sier Nilut.

Han sier at det virker urettferdig for teateret at manglende arbeid fra byggherrene vil gå ut over teateret og har sendt nytt brev om dette til Arbeidstilsynet.

Ola M. Hætta sier til Altaposten at han sliter med å få tak i håndverkere. Pål Norvoll sier at arbeidet med å få utbedret Kulturhuset blir gjort i løpet av de neste ukene.