– Bok som er viktig for studenter, lærere og mediefolk

Odd Mathis Hætta vurderer bokutgivelse av Samenes historie.

Odd Mathis Hætta  Foto: Hanne Larsen

Anmeldelse

Boka Samenes historie fra 1751 til 2010 er en fortsettelse av Samisk historie til 1751 fra 2004. Forfatterne av den nye boka er alle faghistorikere. Tidsperspektivet er på 250 år og omfatter hele Nordkalotten (nord for Polarsirkelen inkl. Kola) med vekt på Finnmark og Nord-Troms. Boka handler «om en mangfoldig og sammensatt samisk fortid», slik forfatterne uttrykker det i forordet.