Hva skal tunnelen hete?

Har du et navneforslag til den nye tunnelen mellom Kvenvik og Kåfjord?

DISKUTERES: Tunnelen mellom Kvenvik og Kåfjord åpner til høsten, men fremdeles er det ikke klart hva tunnelen skal hete.  

Lokalt

Tunnelen skulle i utgangspunktet hete Kåfjordtunnelen, men nå ønsker Statens vegvesen en revurdering av navnevalget.

- I forbindelse med beredskap med større eller mindre hendelser i tunnelen kan det fort bli forvekslinger på grunn av navnet Kåfjordtunnelen, da det er flere steder i både Troms og Finnmark som heter Kåfjord, hvor

det også er tunneler, påpeker Kurt Magne Stormo i plan- og forvaltningsavdelingen.

Hva mener DU tunnelen bør hete? Skriv ditt forslag i debattfeltet nederst i artikkelen.

Kalles opp etter fjellet?

Navnevalget skal diskuteres i hovedutvalgsmøtet for oppvekst og kultur i neste uke.

Kommunalleder Per Hindenes nevner også Kvenviktunnelen som et mulig alternativ.

- Men her er begge faginstansene mer avventende fordi Kvenvik også finnes andre steder i Nord-Norge, minner Hindenes om.

Den nye tunnelen går gjennom fjellet Sáhkkobátni og Hindenes mener Sáhkkobátnitunnelen er et passende navn.

- Tunneler navngis ofte ut fra steder, områder eller fjell. Både Kartverket og Statens vegvesen er positive til å eventuelt navngi tunnelen etter fjellet. Det vil være helt unikt og kan ikke forveksles med andre tunneler, skriver Hindenes i sitt saksfremlegg.

Og selv om det samiske navnet Sáhkkobátni uttales «Sakkobane», vil det ikke være lov å skrive navnet på denne måten.