Jarle Mjøen"/>

- Ingenting galt med Frp-ordfører

Senterpartiet vil heller ha Ronny Berg enn Geir Ove Bakken som Altas neste ordfører. Begrunnelsen er at det ikke kan bli verre enn i dag.
Lokalt

- Jeg kan ikke se hvorfor ikke Senterpartiet skal kunne støtte enn ordfører fra Frp. Alta kan neppe bli dårligere styrt enn i dag, og de som har hatt makta i kommunen er ikke selv langt unna skremmebildet de har tegnet av Frp, sier leder i Alta Senterparti, Randine Wisløff.

Distriktsfiendtlig

Hun vil ikke ha et regimeskifte i Alta for enhver pris, men mener at dagens Ap/SV-styre har påført folk i kommunen for tunge byrder gjennom ekstra avgifter og skatt. Hun tenker spesielt på utvidelsen av eiendomsskatten og det siste vedtaket til bruk av bompenger for å få realisert E6.

- Trenden i politikken til Ap og SV er mer skatt og avgifter for å finansiere tilbud og investeringer i sentral-Alta. Jeg forstår ikke hvorfor distriktsbefolkningen skal være med å betale når de ikke får noe tilbake. Lokalt er det i alle fall ikke Frp som har gått i bresjen for sentraliseringspolitikken. Det har Ap/SV klart bra uten hjelp, slår en krystallklar leder av Alta Senterparti fast.

I sentrum

Hun tror at Senterpartiet også neste periode vil opprettholde en posisjon i sentrum uten å låse seg til et samarbeid med dagens opposisjonsblokk. Men når det gjelder valget av ordfører er hun ikke i tvil om hvem Senterpartiet ikke vil ha.

- Dagens regime har med sin politikk vist at nye parti og politikere bør slippe til. Derfor er jeg ganske sikker på at Senterpartiet vil stemme for kandidaten til dagens opposisjonsparti. Det også om opposisjonen samler seg om en kandidat fra Frp, klargjør Randine Wisløff.

Samarbeid

Lederen i Alta Senterparti er veldig godt fornøyd med signalene fra opposisjonspolitikerne om et sterkere samarbeid. Hun liker også signalene om at distriktsskolene skal skjermes og at ikke alle kommunens investeringer skal skje i sentral-Alta.

- Det er på tide med endringer i Alta. La politikere som er villig til å lytte til folk slippe til, klargjør Wisløff, som innrømmer at hennes posisjon som leder i Alta Senterparti går mot slutten.

- Jeg er på vei ut, vedgår Randine som uansett har klare oppfatninger om hvem partiet hun leder skal samarbeide med.

Relaterte saker: