- Reindrifta en bremsekloss

Frp mener de bør betale avgift over områdene de legger beslag på.

  Foto: Tom Skoglund

nyheter


Styremedlem i Finnmark FrP Claus Jørstad fremmet forslag om en slik avgift på rådsmøtet i Finnmark FrP.

- Dette har bakgrunn i en hendelse i Kvalsund hvor sametinget, gjennom Fefo, satte foten ned for videre utvikling av gruver.

- Når reindrifta legger beslag på så store områder som de gjør, og forhindrer så mye utvikling innenfor industri, så mener jeg at de i likhet med andre må betale en slags avgift for de arealene de legger beslag på, sier Jørstad til NRK

Hindrer utvikling

Jørstad sier til NRK at Sametinget og reindrifta har fått så mye makt at man begynner å føle seg som en leilending i eget fylke og at reindrifta er en stor bremsekloss for næringsutvikling i Finnmark. Han ønsker derfor en debatt om det virkelig er slik man fra politisk hold vil ha det.

Forslaget fra Claus Jørstad ble oversendt til fylkesstyret for videre utredning og behandling.