Jarle Mjøen"/>

Håper EDL ikke tas alvorlig

Aili Keskitalo mener EDL bør plasseres på sidelinjen i den seriøse forvaltningsdebatten.

FAKTAFORFALSKNING: Aili Keskitalo hevder at Lars Hapalahti og EDL driver desinformasjon i en annonsekampanje. Hun har nå bedt sametingspresident Egil Olli reagere på annonsene. 

nyheter

Nok en gang går NSR og Aili Keskitalo til frontalangrep på organisasjonen som hevder den jobber for etnisk og demokratisk likeverd. At den tidligere sametingspresidenten mener at EDL ikke bør bli tatt alvorlig, overrasker ikke leder Lars Hapalahti.

– Jeg synes det er ekkelt at NSR og Aili ikke vil diskutere sak, men forsøker å tillegge oss holdninger og oppfatninger vi ikke har. Aili må imidlertid i et demokratisk samfunn både få si og mene hva hun vil, også om EDL.

Faktaforfalskning

Tidligere har sentrale personer i NSR advart mot EDL som en organisasjon som spiller på fordommer og etniske motsetninger, fremmer samehets og er ødeleggende for en god debatt om forvaltning av naturressursene i Finnmark. Nå er det EDLs annonsekampanje i finnmarksavisene som får opposisjonsleder Keskitalo på Sametinget til å reagere.

– EDL driver faktaforfalskning og gjemmer seg bak at det er mulig å få på trykk påstander i annonser uten at det stilles kritiske spørsmål eller at sannhetsgehalten undersøkes. Når annonser brukes for å framsette feilaktige påstander har vi en mistanke om at det er et bevisst valg for å unngå kritiske spørsmål. I en redaksjonell sak er tilsvarsretten naturlig, hevder Aili Keskitalo.

Ikke sant

Det er påstanden om at «Sametinget forlanger at de skal ha avgjørende innflytelse på naturressursene i Finnmark» som gjør at Keskitalo bruker ord som faktaforfalskning.

– Om en påstand gjentas ofte blir den ikke mer sann av den grunn. Sametinget har aldri krevd eksklusivitet i forvaltning av naturressursene i Finnmark. Tvert om har vi et ønske om å forvalte ressursene i Finnmark i samarbeid med resten av befolkningen. Det er noe helt annet enn at vi har krevd eksklusive rettigheter, påpeker Keskitalo.

At Sametinget er aktivt med i forvaltningen av ressursene i nord både gjennom Finnmarkseiendommen og måten finnmarksloven er utformet på er udiskutabelt. Opposisjonslederen på Sametinget mener at i begge tilfellene legges det opp til felles forvaltning.

Kast kortene

Lars Hapalahti mener at det ikke er vanskelig å dokumentere at Aili Keskitalo tar feil.

– Sametinget har allerede fått vetorett i forhold til inngrep gjennom kulturminneloven. Nå er de i ferd med å få innsigelsesrett i den ene loven etter den andre. Alle som har lest Honningsvågdeklarasjonen, som NSR har gitt sin støtte til, kan ikke være i tvil om at det reises krav om eksklusive rettigheter på bekostning av den øvrige befolkningen i Finnmark, hevder Hapalahti.

Han er imidlertid glad for at Aili ikke vedkjenner seg kravene NSR har reist om eksklusive rettigheter de siste 40 år.

– Det betyr at NSR kaster kortene og at de kan stokkes og deles ut på nytt.

Reaksjon

Opposisjonsleder Aili Keskitalo understreker at hennes reaksjon går både på det hun mener er feilaktige påstander fra EDL, og måten de nå framsettes på.

– Jeg har tatt kontakt med sametingspresident Egil Olli og oppfordret han til å reagere mot EDL. Tilbakemeldingen er at han skulle vurdere et utspill, sier Aili til Altaposten.

Om sametingspresidenten vil oppfordre til at EDL ikke blir tatt på alvor vet ikke Keskitalo.

– Jeg har ingen ting mot en åpen, ærlig og redelig debatt. Det viser EDL med sine annonser at de ikke er, og derfor er jeg svært glad for at andre aktører primært driver fram samfunnsdebatten i Finnmark.Relaterte saker: