Vant reiselivskonkurranse

Alta-student Hilde Olaussen ble rådspurt av næringsministeren.

VINNERLAGET: EndGlass foran f.v. Ida Halsvik og Elisabeth Andersen fra programfag entreprenørskap ved Senja vgs. skolested Finnfjordbotn, bak f.v. Hilde Olaussen student innenfor reiseliv og opplevelser ved UiT Norges arktiske universitet campus Alta, Håkon Toft filmgründer og Esten Skullerud PhDstipendiat innenfor reiseliv.  Foto: Kaja Baardsen/Ungt Entreprenørskap Troms

Lokalt

Vinner av «Gründercamp Framtidens Reiseliv» ble konseptet EndGlass, virituelle briller som kan skape levende og realistiske hologrammer. I vinnergruppa var Hilde Olaussen fra UiT campus Alta.

– Vi ser for oss at turistene for eksempel havner midt i slaget på Stiklestad eller opplever bjørn på kloss hold, sier Håkon Toft fra EndGlass.

Trening i kreativitet

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning  på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom. Representanter fra arbeids- og næringsliv bidrar som veiledere og dommere.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier næringsminister Monica Mæland (H) som aktivt er ute å henter råd hos unge i landsdelen.

– Jeg tror de unges tanker og kreativitet er et viktig bidrag i arbeidet med en ny reiselivspolitikk.

Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene. Derfor spør vi om råd fra de unge i nord, sier Mæland.

Vinnergruppa

Gruppa som vant «Gründercamp Framtidens Reiseliv» var satt sammen av Ida Halsvik og Elisabeth Andersen fra Senja vgs, skolested Finnfjordbotn, Esten Skullerud PhD stipendiat fra Universitetet i Nordland og Hilde Olaussen fra Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet campus Alta samt Håkon Toft, gründer innenfor film.

– Håkon kom på ideen med hologram, så kom innspillet fra Ida som gjorde at vi knakk koden. Da løsna alt. Supert samarbeid fra hele gruppa, sier Esten Skullerud og Hilde Olaussen.

Det er næringsminister Monica Mæland som leverte oppdraget til ungdommene.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier næringsminister Monica Mæland.

– Det var mange spennende bidrag, og det var lite som skilte finalelagene. Vinneren viste hvordan man med teknologi kan gi enda større naturopplevelser innenfor reiselivet i framtiden, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.