Slik blir Altas nye «mini-sykehus»

Får 5300 kvadrat ekstra! Se video.

5.300 NYE KVADRATMETER: De grønn- og blåfargede delene du ser på tegningen er hva man ser for seg av nye utbygginger. På tegningen blir Markveien liggende i forkant, mens universitetet blir liggende bak og til høyre på bildet. (Foto: Nordic arkitekter) 

Nett-tv

Tirsdag formiddag inviterte styringsgruppen for helseutredningen i Alta og Vest-Finnmark til pressekonferanse i forbindelse med utredningen som er foretatt i regi av Helse Nord for å kartlegge helsetilbudet i Alta og Vest-Finnmark.

Her ble en rekke forestående endringer presentert:

  • Det er foreslått en økning i antall polikliniske konsultasjoner med 80 prosent
  • Økning i kirurgisk dagbehandling på 115 prosent
  • Øke antall plasser ved sykestua til 20 senger
  • MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske tilbudet som er i Alta i dag
  • Økningen som kommer fra Hammerfest sykehus tilsvarer åtte prosent av den nåværende aktiviteten ved sykehuset

Under pressekonferansen ble det trukket fram at Altas befolkning har landets lengste reisevei til nærmeste lokalsykehus i forhold til befolkningsstørrelsen. Neste kommune med tilsvarende befolkningstall som Alta har 35 minutter til nærmeste sykehus.

Må bygge kraftig ut

Det må bygges 5.300 kvadratmeter i Alta for å få plass til funksjoner innen billeddiagnostikk, sykestue, fødestue, nye operasjonsstuer samt psykisk helse og rus. I tillegg skal eksisterende bygningsmasse oppgraderes.

– Samlet investering er kostnadsberegnet til 267 millioner inkludert 61 millioner til psykisk helse og rus, skriver styringsgruppen i sitt fremlegg.

Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Alta kommune er blitt enige om alle punkter i utredningen.

Det er to hensyn som er lagt til grunn. Å forbedre helsetilbudet i Alta, og bevare sykehuset i Hammerfest.

– Man skal også trygge fundamentet for et lokalsykehus for klinikk Hammerfest, sier Helse Nord-direktør Finn Henry Hansen.

– Dette er positivt, sier Bjørn Atle Hansen, rådmann i Alta.

– Vi har nok ønsket mer underveis i prosessen, mens Finnmarkssykehuset ville ha mindre, sier rådmannen.

Fortsatt lokalsykehus

Han var tydelig på at dette ikke rokker ved Hammerfest sykehus som lokalsykehus, også for Alta.

– Ved dette kutter vi reisekostnader som vi kan bruke til tjenester, og henter også hjem pasienter fra for eksempel UNN, sier rådmannen.

– Å bruke 250 millioner på helse er aldri noen dårlig sak. Det viktigste er at vi klarer å stoppe pasientlekkasjen ut av fylket, sier direktør i Finnmarkssykehuset, Torbjørn Aas, som påpekte at man er avhengig å få finansiering for både dette og sykehuset i Hammerfest.

– Vi får utfordringer, men skal gå videre med økonomien der. Men vi forholder oss til at vi skal klare å få til planene som er lagt, sier Aas.

Ingen CT

Men tross et betydelig helseløft; CT kommer ikke. Dette er på tvers av lovnader fra tidligere helseminister Jonas Gahr Støre.

– Vi har hatt åtte arbeidsgrupper. En allmennlege fra Bergen ledet gruppa for billeddiagnostikk. De har konkludert at man anbefaler at man starter med MR. Det er stor bruk av CT i Finnmark, kanskje noe overforbruk. CT er mer viktig for i forbindelse med akutte hendelser. Men vi har satt av arealer til framtidig etablering av CT, sier Finn Henry Hansen.

Hansen roser også den nye direktøren i Finnmarkssykehuset for arbeidet han har gjort etter at han kom inn i prosessen. Aas har ifølge Hansen vært viktig for at man kom til enighet.

– Et svært viktig moment ved dette, er at vi håper å få stanset pasientlekkasjen ut av fylket, sier Torbjørn Aas.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Nett-tv