Studie: Testing kan redusere dødsfall ved eggstokkreft

Paris (NTB-AFP): Regelmessig testing for eggstokkreft kan redusere antall dødsfall fra sykdommen med en femdel, konkluderer britiske og australske forskere.
NTB utenriks

I en studie av 200.000 kvinner i alderen 50 til 74 år, der kvinnene ble delt inn i tre grupper, fant forskerne ut at dødeligheten for dem som ble testet sank med 15 til 28 prosent avhengig av alder. I gjennomsnitt var det 20 prosent færre dødsfall blant dem som ble testet for eggstokkreft.

Av 50.624 av kvinnene ble det tatt årlige blodprøver og ultralydundersøkelser. 50.623 ble kun blodtestet, mens 101.299 kvinner ikke ble testet for kreftformen i det hele tatt. Totalt døde 649 av kvinnene i studien av eggstokkreft til slutt.

– Funnene er viktige med tanke på den begrensede framgangen i behandlingen av eggstokkreft de siste 30 årene, sier en av forfatterne av forskningsrapporten, Usha Menon ved UCL i London.

I dag finnes det ingen rutinetest for å oppdage eggstokkreft på et tidlig tidspunkt. Såkalt «screening» for andre kreftformer har økt overlevelsessjansene ved at man tilbyr behandling så snart sykdommen oppdages.

Den sjeldne, men dødelige eggstokkreften blir ofte oppdaget på et svært sent tidspunkt, og omtrent 60 prosent av pasientene dør innen fem år. (©NTB)