81-åring tar doktorgraden

Oslo (NTB): Jurist Rigmor Diseth som nettopp har fylt 81 år, fullfører i neste uke doktorgraden om rettssikkerhet for psykiatriske pasienter. Hun blir da den eldste kvinnen som har tatt doktorgraden i Norge.
NTB Innenriks

Diseth, som er født og oppvokst i Drammen, var godt opp i 50-årene da hun utdannet seg til jurist. I 1990 ble hun administrativ leder for universitetspsykiatrien i Oslo, skriver Drammens Tidende.

I 2002 fylte hun 70 og måtte gå av med pensjon. Men hun hadde ikke lyst til å bli pensjonist på heltid, og fikk lov til å fortsette i en ulønnet stipendiatstilling underlagt medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

De siste åtte årene har hun brukt sin bakgrunn som jurist til å jobbe med en doktorgrad om rettssikkerheten for psykiatriske pasienter. I avhandlingen peker hun blant annet på at personer som blir tvangsinnlagt ofte er helt alene, og at de ikke får mulighet til å protestere mot tvangsinnleggelsen før det har gått et par døgn.

12. juni holder hun to prøveforelesninger, og 13. juni skal hun disputere i tre-fire timer foran en bedømmelseskomité. Doktorgradsavhandlingen hennes på engelsk er allerede godkjent, og hun har fått publisert fire artikler i utenlandske medisinske tidsskrifter.

Hun tror det blir det rart å avslutte åtte års arbeid med doktorgraden. (©NTB)