Avinor setter av en halv milliard til fremtidig miljøopprydding

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat etter skatt på 665 millioner kroner.

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat etter skatt på 665 millioner kroner. Her fra Oslo lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

NTB Innenriks

Driftsinntektene er på nivå med 2018, mens resultatet er om lag halvert på grunn regnskapsmessig avsetning knyttet til fremtidig miljøopprydding ved Avinors brannøvingsfelt, fremgår det av kvartalsrapporten.

I 2018 var resultatet etter skatt 1.169 millioner kroner, mot altså 665 millioner kroner i fjor. Driftsinntektene i 2019 utgjorde 11.785 millioner kroner sammenlignet med 11.724 millioner i 2018.

Gjennom året har gjennomsnittlig regularitet og punktlighet vært henholdsvis 98 prosent og 84 prosent.

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.

(©NTB)