Redningsselskapet frykter for sjøsikkerheten

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for neste år ikke bevilget penger til ny redningsskøyte i Finnmark. Redningsselskapet (RS)  må derfor legge planene på is.

Redningsskøyta Horn Rescue stasjonert på Skjærhalden er av en noe mindre type enn det som var planlagt i Finnmark. Nå legger Redningsselskapet planene om en ny havgående redningsskøyte på is etter manglende bevilgninger i statsbudsjettet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix 

NTB Innenriks

Den manglende bevilgningen fører til at etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark blir innstilt. En ny skøyte ville ifølge RS ha bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten i Nord-Norge.

I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland, skriver RS i en pressemelding. Redningsselskapet har ti redningskøyter i samme område, hvorav bare fire er havgående og bare to av disse i Finnmark. Behovet for en ny havgående skøyte langs den tøffe og værharde nordnorske kysten er derfor stort.

Samtidig peker RS på at regjeringen ønsker å overføre gods fra vei til sjø med en påfølgende trafikkvekst som resultat.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet, er bekymret over regjeringens manglende vilje til å prioritere flere redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår og som av egen erfaring ser hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen, sier hovedtillitsvalgt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten.

Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom bevilgningen på knappe 10 millioner kroner.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. Blant annet vil tankskipstrafikken øke med 282 prosent i Troms og 300 prosent i Finnmark, opplyser RS.

(©NTB)