Nettportal skal sikre barns svømmeopplæring

En egen nettportal skal bidra til at barn består regjeringens mål om svømmeferdigheter.

Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. En svømmelærer instruerer en gutt i hvordan han skal lære å svømme. Foto: Frank May / NTB scanpix NB! MODELLKLARERT  

NTB Innenriks

Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Målet er at alle elever skal kunne svømme innen utgangen av fjerde klasse. Torsdag lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nettportalen svømmedyktig.no med informasjon og støttemateriell som skoler trenger for å tilrettelegge og gjennomføre en god svømmeopplæring.

– Tidligere har ferdighetsprøver i svømming vært frivillig, men nå blir det obligatorisk. Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer. Siden prøven består av sju øvelser, får skolene en pekepinn om hvilke elever som trenger ekstra støtte for å nå kompetansemålene, sier Isaksen.

Både ufaglærte og faglærte svømmelærere, rektorer og skoleeiere har kommet med innspill til innholdet på nettsidene.

En ferdighetsprøve i svømming ble innført skoleåret i fjor høst. Prøven var frivillig det første året og gjøres obligatorisk fra og med skoleåret 2017–18. Elevene skal gjennomføre delprøver i løpet av 1 til. 4. årstrinn.

Samtidig med at det ble innført, ble det også gitt 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager i 2016 og 2017, og forslag om ytterligere 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2017. Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.

I det samme programmet ble det også gitt 10 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

(©NTB)