OECD mener fall i boligprisene truer veksten i norsk økonomi

Fall i boligprisene kan være nok til å ødelegge den positive utviklingen norsk økonomi er ventet å ha framover, mener OECD.

Finansminister Siv Jensen (Frp) får ros av OECD for regjeringens pengepolitiske tiltak under oljekrisen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

NTB Innenriks

Boligmarkedet og tilliggende bekymringer rundt gjeldsbelastningen i norske husholdninger er helt sentrale risikomomenter i norsk økonomi, påpeker organisasjonen OECD i sin siste verdensrapport om de økonomiske utsiktene.

Pilene peker absolutt i riktig retning for Norges del, og den positive utviklingen økonomien er inne i, vil få ytterligere vind i seilene i år og neste år, men boligmarkedet utgjør en risiko som kan legge en betydelig demper på festen: «Hvis markedet snur nedover, kan det legge en betydelig demper på forbrukeretterspørselen når formuesveksten går i revers», skriver OECD.

En nedkjøling av boligmarkedet har vært ønsket og ventet, i Oslo og på landsbasis, etter flere år med stor prisvekst. Men da Eiendom Norge tirsdag meldte at prisene falt 1,1 prosent nominelt i mai, var det et prisfall nasjonalt og i Oslo (-1,4 prosent) som overrasket analytikere og markedskjennere.

Fallet i hovedstaden er ventet å fortsette en stund til, og det er altfor tidlig å si om boligprisfallet blir bredere, mer langvarig og dypere enn analytikerne forutsetter.

Målrettede virkemidler

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener OECD-rapporten føyer seg inn i gode skussmål for norsk økonomisk politikk.


– Vi har kommet oss raskt gjennom utfordringene vi møtte som følge av oljeprisfallet. Veksten er på vei opp, og arbeidsledigheten er på vei ned. Samtidig har vi har fortsatt utfordringer knyttet til å øke sysselsettingen, og derfor setter vi inn målrettede virkemidler, blant annet mot langtidsledige og unge, sier Jensen.


Veksten skyter fart

Hovedbudskapet til OECD er uansett utpreget optimistisk for 2017 og 2018: Større privat forbruk og økte investeringer i petroleumssektoren og i fastlandsøkonomien vil bidra til å skape ytterligere vekst i den norske økonomien.

Sysselsettingen skal ta seg opp ytterligere, arbeidsledigheten begynne å falle og prisstigningen normalisere seg på rundt 2,5 prosent, etter å ha ligget lavt i flere år, ifølge World Economic Outlook.

OECD anslår en vekst i Fastlands-BNP på 1,7 prosent i år, som skal stige ytterligere til 2,1 prosent neste år.

Prognosene samsvarer godt med de utsiktene makroøkonomer og andre prognosemakere her til lands har lagt for dagen – og som regjeringen og støttepartiene legger til grunn for enigheten om revidert nasjonalbudsjett onsdag. Statistisk sentralbyrå (SSB) legger fram sine prognoser for de neste tre årene torsdag.

Fortsatt høy ledighet

Derimot synes fallet i arbeidsledigheten å være svakere enn den blåblå regjeringen kunne ønske seg. Fra 4,7 prosent i fjor, skal den falle til 4,4 prosent i år og ytterligere til 4,2 prosent neste år. Selv om regjeringens tiltak for å avhjelpe skadevirkningene av oljekrisen har bidratt til å holde norsk økonomi godt oppe de siste årene, så er arbeidsledigheten fortsatt høy etter norske standarder, poengterer OECD.

Organisasjonen peker på at også at utviklingen i oljeprisene vil ha avgjørende betydning for den økonomiske utviklingen – både opp og ned.

Samtidig er det usikkerhet om hvordan eksportrettede virksomheter vil påvirkes av Storbritannias forestående utmeldelse av EU, samtidig som risikoen er høyere enn normalt på grunn av generell økonomisk og politisk usikkerhet internasjonalt.

(©NTB)