Kolberg: Veldig alvorlig at Politidirektoratet feilinformerte

Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg ser svært alvorlig på at Politidirektoratet feilinformerte departementet om oppfølgingen av instruksen om terrorsikring.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og leder Martin Kolberg (i midten) vil ha svar på hvorfor det har tatt så lang tid for politiet og Forsvaret å sørge for tilfredsstillende sikring av viktige bygg og anlegg. En rapport fra Riksrevisjonen karakteriserer situasjonen som "svært alvorlig". F.v.: Komiteesekretær Thomas Dam, komiteleder Martin Kolberg, Ingunn Yssen, Jette Christensen og Gunnvor Eldegard (med ryggen til) mandag formidddag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

- Vi samarbeider godt med Forsvaret, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård (i midten) under Kontroll- og konstitusjonskomiteen høring om terrorsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

null
NTB Innenriks

Sterke motsetninger og anspent stemning preget den første av den to dager lange høringen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om terrorsikring mandag.

Bakgrunnen for høringen er denne: Den 1. januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring. Fire år senere, i 2015, var det fortsatt "svært alvorlige" mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen.

Høringen ble innledet med toppsjefene i Forsvaret, Heimevernet, politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og til sist tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Tirsdag er det forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), Anundsens etterfølger Per-Willy Amundsen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) som skal forklare seg.

Det kontrollkomiteen vil ha svar på, er hvorfor dette arbeidet har tatt så lang tid.

– Veldig alvorlig

Anundsen påpekte i høringen at departementet i hans tid som statsråd ikke var klar over at instruksen ikke var fulgt godt nok opp før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport. Det var også grunnen til at dette ikke ble grepet fatt i tidligere. At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.

At departementet ble feilinformert om den reelle situasjonen, er komitéleder Martin Kolberg svært kritisk til.

– Det framkommer veldig tydelig av det Anundsen har sagt, at de ble feilinformert fra Politidirektoratet. Det er veldig alvorlig på et så alvorlig og følsomt område, konstaterte Martin Kolberg da han rundet av første høringsdag.

Den tidligere Frp-statsråden hadde da bekreftet at han mener Riksrevisjonens fremstilling er korrekt, og at oppfølgingen av instruksen om bedre terrorsikring var hans konstitusjonelle ansvar da han satt som statsråd.

– Jeg håper vi kan ta lærdom av at selv om det gjennomføres mye og det gjøres et stort stykke arbeid, så er det alltid en risiko for at noe glipper, sa Anundsen.

Rykende uenige

Anundsen mener ellers at den generelle beredskapen aldri har vært bedre enn den er nå. Tidligere på dagen var både forsvarssjefen og politidirektøren rykende uenige i Riksrevisjonens påstand om manglende evne til terrorsikring.

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring. Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast.

– Politiet har aldri samarbeidet mer eller bedre med Forsvaret. Riksrevisjonen har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet i sine konklusjoner, påpekte politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Når det gjelder sikringsverdige objekter, har vi prioritert de viktigste byggene, og de er nå innenfor en gullstandard, slo han fast i høringen.

Bruun-Hanssen erkjenner imidlertid at arbeidet med terrorsikring har tatt tid, og at arbeidet har vært betydelig mer omfattende enn noen så for seg da forskriften kom i 2011. Det la også direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Kjetil Nilsen vekt på i sitt vitnesbyrd til komiteen.


(©NTB)