– Sykehusplanen tar ikke fødende kvinner på alvor

Fødetilbudet ved landets sykehus er viet for liten oppmerksomhet i regjeringens nye sykehusplan, mener Den norske jordmorforeningen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) la fram nasjonal helse- og sykehusplan fredag ettermiddag på Ringerike sykehus. Jordmorforeningen mener planen inneholder for lite om fødetilbudet rundt om i landet.  Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

NTB Innenriks

– Fødetilbudet er og har vært et av de viktigste områdene når lokalsykehusenes fremtid skal diskuteres. At dette ikke er bedre utredet i en plan som får så store konsekvenser for fremtidens fødetilbud er ikke å ta landets fødende kvinner på alvor, sier Kirsten Jørgensen, leder i jordmorforeningen.

Helseminister Bent Høie (H) la fredag fram Nasjonal helse- og sykehusplan. Her utredes blant annet oppgavefordeling mellom ulike typer sykehus i fremtiden, og det beskrives hvordan flere mindre sykehus kan miste akuttfunksjoner.

– Jeg savner en konsekvensutredning av de problemene som har oppstått på de store fødeinstitusjonene etter hvert som de har fått flere og flere fødsler og flere kompliserte fødsler, uten at bemanningen er tilsvarende økt. Allerede i dag greier ikke disse sykehusene å etterleve de kvalitetskravene som er nedfelt i Helsedirektoratets veileder. Hvordan skal det da gå hvis mindre fødeavdelinger mister en del av sitt akuttilbud, spør Jørgensen.

Hun tror at disse sykehusene kan fortsette som jordmorstyrte fødestuer, som er et trygt og godt tilbud for dem som føder der. Men de som av helsemessige årsaker ikke kan føde der, kan da få lang reisevei for å komme fram til en fødeavdeling.

– Hvordan er dette tenkt løst med tanke på jordmorressurser i kommunene blant annet knyttet til en følgetjeneste, spør jordmorlederen.

På pressekonferansen med Bent Høie fredag, understreket han at det fortsatt skal være et desentralisert fødetilbud, og at de nasjonale kvalitetskravene skal videreføres.

På grunn av risikoen for ikke planlagte keisersnitt eller andre komplikasjoner forutsettes det at det er kirurgisk virksomhet på sykehus med fødeavdeling. (©NTB)