– Ballo brøt taushetsplikten

Johnny Ingebrigtsen hevder Olav Gunnar Ballos advarsel ble svekket av at den inneholdt taushetsbelagte legeopplysninger.

GÅR TIL MOTANGREP: Olav Gunnar Ballo sier at han ikke har ønsket å ramme Johnny Ingebrigtsen, men kun opplyse at det ble slått alarm om et arbeidsmiljø ved Alta videregående skole som var sterkt betenkelig. Når Ingebrigtsens reaksjon er å angripe han for brudd på taushetsplikten, mener Ballo at det illustrerer en kultur som må endres.  Foto: Arkivfoto

Lokalt

I lederartikkelen i Altaposten mandag ble det stilt spørsmål rundt SV-toppens påståtte perifere rolle i de sterkt kritikkverdige arbeidsmiljøforholdene som Alta Tingrett beskriver i den såkalte Bruer-saken. Dommen, som frifinner Bjørnar Bruer på alle punkter, og som må tolkes som særdeles sterk kritikk av Alta videregående skole og fylkeskommunen som arbeidsgiver, er anket.

– Jeg har ikke detaljkunnskap om denne saken, men ut fra det media formidler kan jeg ikke forstå annet enn at politikerne må ta ansvar for å få ryddet opp i blant annet de arbeidsforholden som beskrives i Bruer-dommen, og i innspill fra fagforeningene. Selv tok jeg en telefon for ett år tilbake til Johnny Ingebrigtsen og slo alarm rundt det jeg og flere andre leger hadde fått av innspill fra pasienter, klargjør fastlege og eks-politiker Olav Gunnar Ballo.

– Brøt taushetsplikt

Ingebrigtsen gikk sist helg ut på ifinnmark.no med et kraftig angrep på media for måten Bruer-saken er dekket på. Selv slår han fast at han gjorde dette for å få  saken ned på rett nivå, og ta fylkesordfører Runar Sjåstad i forsvar for helt urettmessige angrep.

– Jeg er fylkesråd med ansvar for videregående skole, men de ansatte er det fylkesrådmannen som har ansvar for. Mitt ansvar er kun politisk, og jeg har overlatt personalspørsmålene til rette vedkommende, sier Ingebrigtsen til Altaposten.

– Men det stemmer at du har vært involvert, blant annet etter at Ballo slo alarm overfor deg?

– Det er korrekt at jeg har hatt et par telefoner fra Ballo i den perioden du henviser til, men jeg må innrømme at jeg ble sterkt i tvil om hvordan jeg skulle forholde meg til dette. Fakta er at Ballo kom med personopplysninger om navngitte personer som han er fastlege for, som jeg anser for å være taushetsbelagte. Til tross for dette gikk jeg videre til fylkesrådmannen med  «alarmen», men selvsagt uten verken navn på omtalte eller taushetsbelagt informasjon.

– Bare tull

Overfor Altaposten avviser Olav Gunnar Ballo kontant påstanden fra Ingebrigtsen om at han har brutt taushetsplikten i forhold til noen pasienter. Han var som innbygger i Alta, og ikke som lege, kjent med saken rundt Bjørnar Bruer som var under utvikling. Det utløste kontakten med fylkesråden.

  – La meg presisere at Bjørnar Bruer ikke er en av mine pasienter og heller ikke har vært det, om noen skulle lure på det. Det var imidlertid ting rundt arbeidsmiljøet knyttet til pasienter, også pasienter som ble behandlet av andre fastleger i Alta, som jeg var kjent med. Derfor denne uformelle kontakten med den politisk ansvarlige for å få igangsatt prosesser som kunne få arbeidsmiljøet på dagsorden. Min beskrivelse var at jeg oppfattet krisen som en kultur og ikke enkeltsaker, klargjør Ballo.

Han understreker at Johnny Ingebrigtsen aldri ga uttrykk for noen tvil overfor han, og heller ingen betenkeligheter knyttet til at opplysningene skulle være taushetsbelagte.

– De var da heller ikke taushetsbelagte. Tvert i mot sa han at dette var noe han ville ta tak i og sjekke nærmere ut. Den gangen trodde jeg han mente det. Men i ettertid vet jeg ikke helt hva jeg skal tro. På mange måter illustrerer Ingebrigtsens reaksjon overfor meg hvor problemene i denne saken ligger, slår Ballo fast.

– Ta grep

Han råder nå de ansvarlige lederne i fylkeskommunen til å ta grep for å gjøre fylkeskommunen til en åpen og trygg institusjon i et tett samarbeid med de ansattes organisasjoner.

– Et første steg er å foreta en reell behandling av anken og legge til grunn en særdeles klar dom. Å trekke anken vil være en god begynnelse til å komme de ansatte og deres organisasjoner i møte. Det vil bygge ned konflikten, klargjør eks-politikeren og legger til:

– Ingen kan være i tvil om at alt ikke er slik det bør være mellom arbeidstakerne og arbeidsgiveren Finnmark fylkeskommune, og da må vi starte med konfliktdempende tiltak. Ikke skyte mot media og alle andre som reiser kriti