Kultur

Gjennomfører julekonsert med kohort-løsning

Alta motettkor skal arrangere sitt opplegg Julefryd i Nordlyskatedralen som lovet. Foto: Reiulf Grønnevik