Mangedobling i korpset: – Trivsel er det viktigste