– Handler om de som binder sammen folk og samfunn, som gjør verden bedre

foto