Kultur

Inviterer på LAN

Ungdomskontakt Sander Johansen inviterer til LAN på Huset fra i dag, helt til ut på dagen i morgen Foto: Anastasiya Witte-Strifeldt