Administrerende direktør for Aurora Kino, Geir Martin Jensen, er ikke fornøyd med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett vil øke momssatsen på kinobilletter fra dagens åtte til ti prosent.

Vil ikke øke prisen

– Vi håper det ikke blir vedtatt, men frykter det verste. Vi har regnet på tallene for Aurora kino sin del og for oss betyr dette en avgiftsøkning på om lag 750.000 kroner «over natten». Selv om Aurora kino har levert stabile resultater de siste årene, representerer dette en betydelig utgiftsøkning for oss. Bildet er nok heller ikke så enkelt som finansministeren hevder, at det bare er å øke prisene på kinobilletter med et par kroner - på toppen av normal prisøkning, sier Jensen.

– Hvis det blir vedtatt, vil dere da øke prisen på kinobillettene?

– Vi har ikke tatt stilling til det enda, men det er ikke noe vi har lyst til. Det er høyt nok som det er i dag og vi jobber for, i våre budsjett, med å ikke øke prisen, men heller se på andre områder for å dekke inn den økte momsøkningen. Det er målet vårt, sier Jensen.

Liker ikke plattformnøytrale tiltak

Han peker også på at avgiftsøkningen kommer på «toppen av» regjeringens filmmelding, som han mener har en klar nedside for den norske kinobransjen.

– I filmmeldingen legges opp til at den lovpålagte avgiften som norske kinoer betaler til Norsk kino- og filmfond som vi Aurora kino per i dag betaler 850.000 kroner i året i avgift til, nå skal gå til plattformnøytrale tiltak. Dette er en avgift som har blitt betalt av den norske kino- og videobransjen, og som i sin helhet har gått til tiltak for kino- og videobransjen. Avgiften startet som en frivillig avgift, og ble gjort lovpålagt på 80-tallet, og har blant annet gått til drift av bransjeorganisasjonen Film & Kino, til kinotiltak som blant annet finansierte avgiften 1/3 av digitaliseringen av kinoene, kurs og kompetanseheving, import og distribusjon av kvalitetsfilm med mer. I filmmeldingen foreslås det at avgiften nå skal gå til staten ved Norsk Filminstitutt, og skal benyttes til såkalt plattformnøytrale tiltak. Det synes vi ikke noe om for dette kan i verste fall bety at pengene kan gå til streaming av film som er i konkurranse med oss, sier Jensen.

Filmmeldingen skal opp til behandling i Stortinget 24.november.

– I sum er dette to forhold som vil kunne bidra til å svekke norsk kinobransje. Dette er en bransje som, hvis man ser bort fra de største byene, for en stor del finansieres av kommunene, opplyser Jensen.