Først ble Hans Ragnar slått til ridder. Nå er han utnevnt til æresdoktor

foto