Kobberverkets direktør medvirket til å plassere Norge i Vesten