Kultur

– Målet er å vise det samiske språk på ulike uttrykksmåter

Marit Kirsten Eira (bakerst til venstre) og prosjektleder i Sámás muinna, Carolina Elisa Jakobsen (bakerst til høyre), koser seg på språkkafé sammen med gjestene Monika Tande og Sofie Somby. Foto: Privat