– Et svært viktig bidrag til fortellingen om krigen

foto