Flere hundre altaværinger deltar i Alta-aksjonsfilmen

foto