Vil lage et sterkere bånd mellom lyrikere i Barentsregionen

foto