Kultur

Mimring fra kaia

Waldemar Steinar Larsen står bak de flott tegningene fra miljøet på kaia på 1970-tallet.