40.000 kroner til Loppa Sameforening for å holde aktivitetskurs knyttet til samisk språk

foto