– Kom og motbevis oss at Alta ikke er en sovende by etter klokken 23

foto