– Det gjør at vi klarer å ha en fornyelse av både humoren og aktørgrunnlaget

foto