Besøkstallet på kinoen i Alta passerte 30.000

foto