Seks korsangere fra Alta med i forestillingen «Utvik Senior»: – En ekstremt tøff historie

foto