Håper folk vil oppleve dans og eksotiske rytmer

foto