foto
Fotografiet, tatt sommeren 1871, er trolig første fotografi av det gamle kaianlegget og handelsgården i Bossekop. Bildet viser første del av veien hvor de dødsdømte ble transportert fra Arresthuset til retterstedet lørdag 14. oktober 1854. Arresthuset lå like bak våningshuset til arrestforvareren. Det kan sees i forkant av bildet, godt til høyre for midten. Første del av veien går like ovenfor fjæra og ovenfor Wakløf-gården, en 1 ½ etasjers bygning i bakken rett ovenfor kaia. Veien kommer inn på den gamle gruveveien fra Raipas til kaia i Bossekop. Gruveveien, som utgjør den neste ½ kilometeren, går på bildet rett opp bakken fra kaia til den hvitmalte handelsgården til høyre i bildet. De store bygningene mot berget til venstre er doktorgården og sykehuset. Doktorgården ble oppført i 1858/59. Den mørke bygningen på høyden til høyre for doktorgården er det gamle tinghuset, Altens Retslokale, hvor forhørene og rettssaken mot fangene etter opprøret i Kautokeino foregikk i 1853. Her ble også obduksjonen av handelsmann Carl Johan Ruth gjennomført 3. og 8. desember 1852 av doktor Thomas Thomesen og assisten Cand. med. Wilfred Smith. (18) Foto: Ukjent, utlånt av Paul Tore Nielsen.

Veien til Galgeberget: Henrettelsen av Aslak Hætta og Mons Somby