Tirsdagens TV-bingo på TV Nord må dessverre avlyses, grunnet sykdom hos sentralt personell.

Bongene som var kjøpt til dagens spill, kan benyttes tirsdag neste uke, 16. januar.

Altaposten beklager det inntrufne.